Aktywna doroslosc
Aktywna doroslosc Aktywna doroslosc

Witamy na stronie internetowej
PROJEKTU SYSTEMOWEGO
"AKTYWNA DOROSŁOŚĆ"

Priorytet VII.

Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1.

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2.

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Aktywna doroslosc